ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εκσκαφές

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τόσο γενικές όσο και ειδικές εκσκαφές ανεξάρτητα από τη φύση του εδάφους, την έκταση του χώρου, το βάθος της εκσκαφής

Εκβραχισμοί

Ειδικότητα μας αποτελούν και οι εκβραχισμοί οικοπεδων, εργασία ιδιαίτερα εξειδικευμένη καθώς απαιτεί άριστο χειρισμό του κατάλληλου εξοπλισμού.

Μεταφορά Αδρανών Υλικών

Αναλαμβάνουμε τη συλλογή και μεταφορά μπάζων, έχοντας στη διάθεσή μας όλη την απαιτούμενη υποδομή σε μηχανήματα και τεχνικό εξοπλισμό.

Κατεδαφίσεις

Διεκπεραιώνουμε τόσο ολικές όσο και μερικές κατεδαφίσεις πάντα σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανονισμούς ασφαλείας.

Ασφαλτικά - Χωματουργικά & τεχνικά έργα

Εκτελούμε έργα οδοποιίας και ασφαλτοστρώσεις παντός τύπου σε διάφορους χώρους όπως δρόμους, γήπεδα, πάρκινγκ

Διαμορφώσεις κήπων & Χώμα για κήπους

01
Η Εταιρεία
Η Επιχείρηση μας εδρεύει στην Κορινθο, και συγκεκριμένα στην Λεωφόρο Αθηνών 110.Δραστηριοποιείται σε χωματουργικά έργα αναλαμβάνοντας ιδιωτικά και δημόσια έργα από το 1965.Αναλαμβάνουμε κάθε χωματουργική εργασία όπως εκσκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις χώρων, χώμα για κήπους, μεταφορά αδρανών υλικών κ.α.
02
Εξοπλισμός
Διαθέτουμε έναν από τους πιο σύγχρονους στόλους, πράγμα το οποίο χαρακτηρίζει τα 55 χρόνια της πορεία μας. Βασικό μας μέλημα, η ύπαρξη του πιο σύγχρονου και άρτια συντηρημένου εξοπλισμού όπου σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία, μας καθιστά ικανούς να διεκπεραιώνουμε τις πιο δύσκολες και απαιτητικές εργασίες…

Αναλαμβάνουμε κάθε χωματουργική εργασία

Πραγματοποιούμε μεταφορές και προμήθεια αδρανών υλικών και κηποχώματος, καθώς και μεταφορές προϊόντων σκουπιδιών, εκσκαφών και κατεδάφισης. Ακόμη αναλαμβάνουμε εκσκαφές χαντακίων, εκβραχισμούς, ασφαλτικές διαστρώσεις και επιχωματώσεις (μπαζώματα), κατεδαφίσεις, φορτώσεις, αλλά και καθαριότητα χώρων αποψίλωση οικοπέδων και ειδικές εργασίες ( μικρά μηχανήματα κομπρεσέρ αέρος).
Μας εμπιστεύτηκαν