ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

strimenopoulos-eskafes

Εκσκαφές

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τόσο γενικές όσο και ειδικές εκσκαφές ανεξάρτητα από τη φύση του εδάφους, την έκταση του χώρου, το βάθος της εκσκαφής

strimenopoulos-eskafes

Εκβραχισμοί

Ειδικότητα μας αποτελούν και οι εκβραχισμοί οικοπεδων, εργασία ιδιαίτερα εξειδικευμένη καθώς απαιτεί άριστο χειρισμό του κατάλληλου εξοπλισμού.

strimenopoulos-mpaza

Μεταφορά Αδρανών Υλικών

Αναλαμβάνουμε τη συλλογή και μεταφορά μπάζων, έχοντας στη διάθεσή μας όλη την απαιτούμενη υποδομή σε μηχανήματα και τεχνικό εξοπλισμό.

strimenopoulos-katedadiseis

Κατεδαφίσεις

Διεκπεραιώνουμε τόσο ολικές όσο και μερικές κατεδαφίσεις πάντα σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανονισμούς ασφαλείας.

strimenopoulos-asfaltika

Ασφαλτικά - Χωματουργικά & τεχνικά έργα

Εκτελούμε έργα οδοποιίας και ασφαλτοστρώσεις παντός τύπου σε διάφορους χώρους όπως δρόμους, γήπεδα, πάρκινγκ

strimenopoulos-xwma-gia-khpous

Διαμορφώσεις κήπων & Χώμα για κήπους

strimenopoulos-asfaltika

Διαμορφώσεις εξωτερικών χώρων

Επεμβάσεις με μικρά μηχανήματα σε περιορισμένο χώρο και όπου χρειάζεται.

Καλέστε μας τώρα